اسم نوشته مونا

سایت ویواکس


اسم نوشته مونا

در دلــم ؏ـشقت چه غریبانه و تنهـا نشست

مثل یڪ دوست، اما دریغا ڪه به دشمنے نشست.

آرام گرفتی مرا در گوشه اے از دل ویرانہ.

آن ؏ــشقی ڪه به غم ممتد در دلــم نشست.


#امیر_خسرو_ابراهیمیان