اسم نوشته عبدالله

سایت ویواکس


اسم نوشته عبدالله


دل سپردم که دگر دل نَبُرم، غم بردم

این تن خسته‌ی خود را به جنون آزردم


هی به  پا خاستم از نو که بمانم چون کوه

بعد هر بار که پیش تو زمین می‌خوردم


تو بیا بر دل رنجیده‌ی من سخت نگیر 

بعد از این بی‌رمقم، حادثه‌سازم، تُردم


اینقدر باخته‌ام بازی هر روزم را

من فقط در عدد باخته‌هایم بردم


مثل باران که نمی‌خواست ببارد، بارید

من نمی‌خواستم از عشق بمیرم، مُردم


#سعید_خاکسار